preloader

Nahajate se na spletnem mestu www.easytrans.si, ki ga upravlja podjetje Easytrans, prevozi in storitve, d.o.o. Cesta ob železnici 4, 3310 Žalec (ID za DDV: SI 29638607).

Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Easytrans, prevozi in storitve, d.o.o. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem mestu, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri osebju podjetja. Easytrans d.o.o. za ažurnost in točnost podatkov ne prevzema nobene odgovornosti, kot tudi ne za vse druge spletne strani dostopne preko povezav s spletne strani. Podatki na spletnem mestu so informativne narave, zato zanje ne prevzemamo odgovornosti, kot tudi ne za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Easytrans d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto in njegove vsebine so intelektualna lastnina Easytrans d.o.o. in zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabnikom jih ni dovoljeno spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Vse slike prikazane na spletnem mestu so last Easytrans d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine. Blagovne znamke in logotipi, ki so prikazani na spletnem mestu, so last podjetja Easytrans d.o.o. ali tretjih oseb. Uporabniki jih ne smejo uporabljati brez pisnega dovoljenja Easytrans d.o.o. oziroma lastnika zaščitnih znakov. Easytrans d.o.o. si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev, posluži vseh pravnih sredstev in pravic.

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov izključno za povpraševanje uporabnikov in sicer ime in priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, stacionarno in/ali mobilno številko. Upravljavec ne bo posredoval osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam ali jih uporabil za namene neposrednega trženja.